CV

>

Shop

>

Artist Statement

 

Computergraphics, retrofuturisme en existentialisme komen samen in het semi-autobiografische werk dat ik maak. Fragiele, maar strakke lijnen in combinatie met gradients, screentones en pixelachtige afbeeldingen schetsen droomachtige taferelen. Deze verhalen zijn vaak persoonlijk en een gefragmenteerde vertelling over grotere en bekende thema’s als de dood, verlangen en de invloed van technologie. Doorgaans nemen de verhalen de vorm aan van zelf-gepubliceerde zines, websites of een beeldenreeks.

 

Kunst als kapstok

Ik zie het creëren van kunst als een verwerkingsproces; het ontdekken van wat er zich afspeelt binnen je hersenpan. Dat is ook waarom de dingen die mij ’s nachts wakker houden tevens vaak de dingen zijn die mij ertoe aanzetten te gaan maken. Soms zijn deze existentiële onderwerpen die aan mij knagen nadrukkelijk aanwezig in mijn werk. Andere keren laat ik de toeschouwer (inclusief ikzelf als maker) gissen naar het mysterie dat het werk naar je probeert over te brengen.

Wat voor mij belangrijk is, is dat de kijker zichzelf kan onderdompelen in een algehele sfeer. Ik wil dat jij, als observator van mijn werk, je eigen gedachten, gevoelens en verhalen kan spiegelen aan het geraamte dat ik heb geconstrueerd.

Het project “Killing Time” is hier een voorbeeld van. Voor mij gaat dit boek over religie, digitalism en over onverwachts gevaar. Ik probeer dit echter niet aan de lezer op te dringen. Het verhaal (en zoals ik het zie: bijna alle kunst) moet geplaatst worden in jouw eigen referentiekader: wat verteld het werk jou? Dat is, naar mijn mening, waar kunst echt interessant wordt.

 

Digital Native

Ikzelf ben opgegroeid omringd door technologie, een zogenoemde digital native. De manier waarop technologie onze hedendaagse levens beïnvloedt intrigeert mij. Deze fascinatie zorgt ervoor dat technologie onmis(ken)baar aanwezig is in vrijwel alles wat ik maak.

Met mijn werk onderzoek ik regelmatig wat het betekent om te leven in een door technologie doordrongen werkelijkheid. Daarnaast creëer ik vrijwel al mijn beelden via de computer en verspreid ik mijn eindproducten over het gehele internet. Mijn kunst is, in zekere mate, een product door, met en voor technologie.

Dit wordt duidelijk in een van mijn meest recente projecten genaamd “This Is My Room”. Dit project is een interactieve website waarbij de toeschouwer wordt aangemoedigd de webpagina te ontdekken door te klikken op verschillende objecten. “This Is My Room” is volledig via de computer gemaakt en beproeft in welke mate een digitale omgeving de rol van een fysieke ruimte kan vervangen.

 

Als maker wil ik mijn publiek een kijk bieden op de verhalen die mijn hoofd bezetten. Door te lenen uit verschillende bronnen – van Hokusai’s manga, videospellen uit de jaren ’80 tot de hedendaagse cybercultuur –, streef ik er beeldend naar de toekomst en het verleden aan het hier en nu te verbinden.

 | NL

ENG